FX4-2P

Цифровой счётчик-таймер, 72х72мм, механическая уставка, 4 разрядный, сброс, счёт групп, 2 выхода, 10
развернуть ▼ свернуть ▲

Файлы 1

показать свернуть
u Th^\b_b\Zlbgfk C M CE lkram Qkram _kjnpiloekj CE5FE lkram RGSGT ejlpo2 yOJyDyT ejlpo @ Cllmks4 86in Kjlpo hkce_ en naha_o]^ha [Vkho]ca ejlpo\ Kjlpo eila`]j_a@;4:g~2 +J+ haqah@;396VFE2 +M+ haqah@638VFE [Ok3qkho]ca ejlpo\ Sdkmo3_em_peo eila`]j_a@N]s4 7g~2 Rane`p]h qkho]ca@N]s4 8VFE2 Plaj3_em_peo eila`]j_a@Nej4 766g~ EQ72 EQ8 .KOJKDKT/ Kjlpo iaodk` RGSGT ejlpo u EZmlbgf _gj qgmj kZ_^lq {Qha]na gaal odana ejnomp_oekjn ]j` maqear odai ^abkma pnejc oden pjeo4 {Qha]na k^namqa oda _]poekjn od]o bkhhkrA XZjfbf` EZmlbgf 0 0 Samekpn ejfpmt i]t manpho eb ejnomp_oekjn ]ma jko bkhhkra`4 Qmk`p_o i]t ^a `]i]ca`2 km ejfpmt i]t manpho eb ejnomp_oekjn ]ma jko bkhhkra`4 {Tda bkhhkrejc en ]j aslh]j]oekj kb oda nti^khn pna` ej oda klam]oekj i]jp]h4 0 _]poekj@Kjfpmt km `]jcam i]t k__pm pj`am nla_e]h _kj`eoekjn4 0 Sejcha lmanao otla@SQFT.7_/ Ekj3 Ttla Fkp^ha lmanao otla@7no kpolpo SQFT.7_/2 8j` kpolpo@SQFT.7_/ o]_o E]l]_eot 8;6VCE 9C manenoeqa hk]` Ekjomkh kpolpo Sejcha lmanao otla@OQO klaj _khha_okm Skhe`3 Ttla Fkp^ha lmanao otla@7no kpolpo OQO klaj _khha_okm2 8j` kpolpo OQO klaj _khha_okm no]oa R]oejc 96VFE N]s4 766iC N]s4 Naikmt maoajoekj 76 ta]mn.GGQRPN/ Gsoamj]h lkram npllht 78VFE w76, ;6iC N]s4 376 v ;;z.]o jkj3bmaauejc no]opn/ Ci^eajo oailam]opma Sokm]ca oailam]opma 38; v <;z.]o jkj3bmaauejc no]opn/ 9; v >;,RJ Ci^eajo dpie`eot .76638:6VCE ;65<6Ju/ Cllmkq]h XZjfbf` 96 Kf \Zk^ g_ mkbf` labk mfbl obla eZ\abf^jb^k2Om\d^Zj hgo^j \gfljgd4 e^]b\Zd ^imbhe^fl4 n^ab\d^4 ljZbf4 ZbjhdZf^4 \ge[mklbgf ZhhZjZlmk4 ^fl^jlZbfe^fl gj kZ_^lq ]^nb\^ ^l\34 bl j^imbj^k bfklZddbf` _Zbd5kZ_^ ]^nb\^4 gj \gflZ\l mk _gj bf_gjeZlbgf j^imbj^]6 Ko i]t manpho ej namekpn `]i]ca2 bema km dpi]j ejfpmt :6 Uabk mfbl emkl [^ egmfl^] gf QZf^d6 Ko i]t ceqa ]j aha_ome_ ndk_g4 ;6 Fg fgl \gff^\l l^jebfZdk oa^f bl bk hgo^j gf6 Ko i]t ceqa ]j aha_ome_ ndk_g4 <6 Fg fgl ]bkZkk^e[d^ Zf] eg]b_q labk mfbl4 oa^f bl j^imbj^k6 K_ f^^]k4 hd^Zk^ \gflZ\l mk6 Ko i]t ceqa ]j aha_ome_ ndk_g ]j` _]pna ] bema4 0 7no kpolpo @ 64;na_42 8j` kpolpo @ 646; ok ;na_4 Pja3ndko kpolpo oeia Td]jg tkp qamt ip_d bkm naha_oejc Cpokje_n lmk`p_on4 Hgj qgmj kZ_^lq4 hd^Zk^ j^Z] la^ _gddgobf` [^_gj^ mkbf`6 EZmlbgf 2Ok3qkho]ca ejlpo.So]j`]m` ejlpo najnkm@QOQ kpolpo otla najnkm/ Ekpjoam5Teiam Kjjam _em_peo ;4:g~ 6V 2HY k^jb^k Kjlpo hkce_ en _d]jc]^ha ^t ejlpo hkce_ naha_oekj nreo_d hk_]oa` ]o oda kja3ne`a kb _]na4 1Ok3qkho]ca ejolpo.OQO/ OQO QOQ 2HYM k^jb^k 2HYJ k^jb^k Kjlpo hkce_ en _d]jc]^ha Kjlpo hkce_ en _d]jc]^ha ^t ejlpo ^t ejlpo hkce_ naha_oekj hkce_ naha_oekj nreo_d.SW9/ nreo_d hk_]oa` ]o oda hk_]oa` ]o oda ejne`a kb oda _]na4 oamiej]h ^hk_g4 1Vkho]ca ejolpo .QOQ/ OQO QOQ 1Ok3qkho]ca ejolpo.OQO/ 1Ok3qkho]ca ejolpo.OQO/ 1Vkho]ca ejolpo .QOQ/ 7 8 9 : 7 8 9 : ; < = > PO GQI PO GQI 1Vkho]ca ejolpo.QOQ/ QOQ OQO MGF Fenlh]t `ema_oekj S H QOQ OQO MGF Fenlh]t `ema_oekj Ekpjoejc nlaa` @ 7 km 96_ln naooejc { .OQO klaj .OQO qkho]ca _khha_okm kpolpo/ kpolpo/ {EQ72 EQ8.KOJKDKT/2 RGSGT ejlpo l]mo 2Fgof bfhml eg]^ RGSGT 1N]s `enlh]t q]hpa RGSGT 1N]s `enlh]t q]hpa 6 3N]s `enlh]t q]hpa 6 *Qpnd `krj oda bmkjo cpe`a4 +Qphh kpo oda bmkjo cpe`a4 TKNG 8 9 : 7 8 9 : Ujn_mar oda ma]m ^kho2 ]j` lphh oda ^k`t ^]_gr]m`4 w 6957348 2HYJ T^jb^k Nej4 ?7 Nej4 7=6 ?7 u Pmlhml gh^jZlbgf eg]^ 164; 36 <>4; 164; 36 <>4; Pja3ndko kpolpo .646; ok ;na_/ kb 8j` kpolpo <=4;164; 36 Nej4 768 Nej4 ?7 164; 36 Nej4 =< 164; 36 :;4; 79> 164; 36 .Ujeo@ii/ Ppolpo ik`a Jkh` kpolpo Pja3ndko kpolpo .64;na_/ kb 7no kpolpo Ul2 Ul5Fkrj3C2 D2 E ik`a RGSGT 8j` lmanao 7no lmanao ; < = 6 PO 7no kpolpo PHH 8j` kpolpo u Kfhml gh^jZlbgf eg]^2Egmfl^j3 SW7 Ul5 8 9 : Fkrj3C PO .Ekii]j` PHH ejlpo/ Ul5 8 9 : Fkrj3D PO .Kj`eqe`p]h PHH ejlpo/ Ul5 8 9 : Fkrj3E PO .Qd]na `ebbamaj_a PHH ejlpo/ Vkho]ca ejlpo otla J _l7 M J _l8 M Ekpjoejc q]hpa 6 J _l7 M J _l8 M Ekpjoejc q]hpa J _l7 M J _l8 M Ekpjoejc q]hpa 6 C 8 7 8 9 8 7 Ekpjoejc q]hpa PO 7 _l7 7 6 9 8 8 7 ; : 9 8 Ok _kpjoejc 6 J M C j39 ; : 9 8 7 q]hpa 6 Ekpjoejc q]hpa 6 J _l7 M J _l8 M Ekpjoejc q]hpa 6 8 7 j37 8 9 8 7 9 8 8 7 C j38 j39 J ; C 9 8 C : ; C _l7 j38 6 _l7 J M _l8 Fkrj .Fkrj ejlpo/ PO PHH 8 9 : J M Ekpjoejc q]hpa 6 _l7 J M _l8 J M Ekpjoejc q]hpa 6 j37 j39 j3: Ok _kpjoejc C C j j3; j37 j38 j RGSGT 8j` lmanao 8j` lmanao 7no lmanao 7no lmanao 6 6 7no kpolpo 7no kpolpo 8j` kpolpo 8j` kpolpo RGSGT RGSGT 8j` lmanao 8j` lmanao 7no lmanao Tda `enlh]t q]hpa ]j` kpolpo rehh ^a dah` pjoeh Ranao necj]h4 j37 j38 j39 J M j38 j37 C j38 C 6 7no kpolpo 8j` kpolpo 8j` kpolpo RGSGT RGSGT 8j` lmanao 7no lmanao 6 7no kpolpo 8j` kpolpo ; < = RGSGT RGSGT 8j` lmanao 8j` lmanao 7no lmanao 7no lmanao 6 6 7no kpolpo 7no kpolpo 8j` kpolpo 8j` kpolpo RGSGT 8j` lmanao SW7 7no lmanao ; < = 6 PO 7no kpolpo PHH 8j` kpolpo RGSGT 8j` lmanao 7no lmanao 6 7no kpolpo 8j` kpolpo PO PHH J M Ekpjoejc j39 j3: j3; q]hpa R j39 Ekpjoam SW7 ; < = PO PHH Ok _kpjoejc j3: 6 _l7 J M j39 Tda `enlh]t q]hpa rehh ^a dah` pjoeh 8j` kpolpo en PHH odaj manao4 17no dkh` kpolpo rehh ^a PHH ]boam kja3ndko oeia kb 8j` kpolpo4 17no kja3ndko kpolpo rehh ^a manao ]boam klam]oejc 64;na_4 jko mah]oa` ok 8j` kpolpo4 Tda `enlh]t q]hpa _kjoejpan pjoeh Ranao necj]h ]llhea`4 17no dkh` kpolpo rehh ^a PHH ]boam kja3ndko oeia kb 8j` kpolpo4 17no kja3ndko kpolpo rehh ^a manao ]boam klam]oejc 64;na_4 jko mah]oa` ok 8j` kpolpo4 Tda `enlh]t q]hpa en dah` `pmejc 8j` kpolpo kja3ndko oeia2 _kpjoejc lmk_ann en maopmja` ok manao no]mo no]opn ]n nkkj ]n 8j` kpolpo PO4 17no dkh` kpolpo rehh ^a PHH ]boam kja3ndko oeia kb 8j` kpolpo4 17no kja3ndko kpolpo rehh ^a manao ]boam klam]oejc 64;na_4 jko mah]oa` ok 8j` kpolpo4 j3; C j j37 j38 j39 6 {C@Pqam Nej4 necj]h re`od2 D@Pqam 758 kb Nej4 necj]h re`od4 Ekpjoejc ienn ^t kja.w7/ en k__pma` eb oda necj]h re`od kb C km D en hann od]j iej4 necj]h re`od4 sUa^ Z[gn^ kh^\b_b\Zlbgf Zj^ \aZf`^Z[d^ oblagml fglb\^ Zfqlbe^6 j3: j3; RGSGT 8j` lmanao 7no lmanao 6 7no kpolpo 8j` kpolpo Ul5Fkrj3C2 D2 E T Teiam RGSGT 8j` lmanao SW7 7no lmanao ; < = 6 PO 7no kpolpo PHH 8j` kpolpo Tda `enlh]t _kjoejpan pjoeh 8j` kpolpo en PHH4 17no dkh` kpolpo rehh ^a PHH ]boam kja3ndko oeia kb 8j` kpolpo4 17no kja3ndko kpolpo rehh ^a manao ]boam klam]oejc 64;na_4 jko mah]oa` ok 8j` kpolpo4 Fkrj Ul RGSGT 8j` lmanao 7no lmanao 6 7no kpolpo 8j` kpolpo RGSGT 8j` lmanao 7no lmanao 6 7no kpolpo 8j` kpolpo Ok _kpjoejc C PO PHH PO PHH 7 7_ln 8 ; 96_ln 7 Ul ik`a SW8 Hpj_oekj PO PHH Ekpjoam PO PHH Teiam 2Naikmt maoajoekj 8 7 PO PHH 2Ekpjoam5Teiam 8 7 Fkrj ik`a 8g_ln 8 < ;g_ln SW8 Hpj_oekj PO PHH Qkram manao .Okj iaikmt/ PO PHH Naikmt u F^\beZd hgbfl k^llbf`2Egmfl^j3 RUO ik`a.Ekpjoam/ SGTGU gat 9na_4 SGTGU gat 9na_4 SGTGU Fa_ei]h lkejo naooejc Ul5Fkrj3F2 G2 H RGSGT 8j` lmanao 7no lmanao 6 7no kpolpo 8j` kpolpo Ul 1Ul2 Ul5Fkrj3C2 D2 E ejlpo ik`a 3PUT7 en PO rdaj.Fenlh]t q]hpa/ y .7no lmanao q]hpa/ 3PUT8 en PO rdaj.Fenlh]t q]hpa/ y .Fkp^ha lmanao q]hpa/ 1Fkrj2 Ul5Fkrj3F2 G2 H ejlpo ik`a 3PUT7 en PO rdaj.Fenlh]t q]hpa/ x .7no lmanao q]hpa/ 3PUT8 en PO rdaj.Fenlh]t q]hpa/ x .Zamk/ Fkrj RGSGT 8j` lmanao 7no lmanao 6 7no kpolpo 8j` kpolpo 1 3 3 {Ko maopmjn ok `a_ei]h lkejo naooejc no]opn eb lmannejc RGSGT ^pookj bkm kqam 9na_4 ej RUO ik`a4 {Ko maopmjn ok RUO ik`a eb lmannejc RGSGT ^pookj bkm kqam 9na_4 ej `a_ei]h lkejo naooejc no]opn4 Ko maopmjn ok RUO ik`a eb jk RGSGT ^pookj km `eceo]h nreo_d.8j` lmanao otla@8j` lmanao `eceo]h nreo_d/ en ]llhea` bkm <6na_4 ej `a_ei]h lkejo naooejc no]opn4 {Tda `a_ei]h lkejo naooejc en jko asenoa` ej ej`e_]oekj otla4 Wdaj eo en pna` ]n Teiam2 7no kpolpo ]j` 8j` kpolpo ]ma bhe_gamejc mala]oa`ht4 1 3 1:Feceo lmanao otla 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 1 1 3 1 3 {Gsenoejc `a_ei]h lkejo naooejc en `enlh]ta` rdaj ajoamejc ejok `a_ei]h lkejo naooejc ik`a4 {Kb lmannejc kja kb `eceo]h nreo_d.8j` lmanao otla@8j` lmanao `eceo]h nreo_d/ Ul.1/ ^pookjn ej `a_ei]h lkejo naooejc ik`a2 `a_ei]h lkejo rehh ^a ikqa` ok Ul.1/ `ema_oekj4 Kb lmannejc kja kb `eceo]h nreo_d.8j` lmanao otla@8j` lmanao `eceo]h nreo_d/ Fkrj.3/ ^pookjn2 `a_ei]h lkejo rehh ^a ikqa` ok Fkrj.3/ `ema_oekj4 u Ube^ k^llbf` eg]^2Ube^j3 C PO PHH D PO PHH E PO PHH F PO PHH G PO PHH H PO PHH I PO PHH PO Tda `enlh]t maopmjn ok ejeoe]h no]opn ]j` 8j` kpolpo rehh ^a manao ]boam kja3ndko oeia4 17no dkh` kpolpo rehh ^a PHH ]boam kja3ndko kpolpo oeia kb 8j` kpolpo4 17no kja3ndko kpolpo rehh ^a manao ]boam klam]oejc 64;na_4 jko mah]oa` ok 8j` kpolpo4 7no lmanao 6 7no kpolpo T j j37 Ekpjoejc j38 q]hpa _l8 RGSGT 8j` lmanao SW7 7no lmanao ; < = 6 PO 7no kpolpo PHH 8j` kpolpo DDD D J _l8 M Ok _kpjoejc j38 J M _l8 J M Ekpjoejc q]hpa 6 _l7 C C j j39 RGSGT 8j` lmanao 7no lmanao 6 7no kpolpo 8j` kpolpo J 6 6 _l7 J M Ul5 DDDD 8 9 : Fkrj3H PO J _l8 .Qd]na M `ebbamaj_a PHH Ekpjoejc j j37 j37 j38 j38 ejlpo/ q]hpa j39 PO PHH SW7 M M Ul5 8 9 : J J _l8 M Fkrj3G PO _l8 M j .Kj`eqe`p]h Ekpjoejc j j37 Ekpjoejc j37 j38 j37j37 j38 j38 j37j37 j38 PHH j38 j38 ejlpo/ q]hpa j39 j39 q]hpa j39 j39 PO PHH Plam]oekj ]boam Ekpjo pl Tda `enlh]t q]hpa _kjoejpan pjoeh Ranao necj]h ]llhea` ]j` oda kpolpo rehh ^a dah`4 17no dah` kpolpo ]j` 8j` kpolpo rehh ^a dah` pjoeh Ranao necj]h ]llhea`4 1Wdaj pna 7no kpolpo ]n kja 3ndko kpolpo2 eo rehh maopmj ]boam klam]oejc bkm 64;na_4 Q Ekpjoejc j j37 j37 j38 j38 j38 q]hpa j39 j39 6 _l7 S L _l8 7 ; < = SW7 ; < = : 9 8 9 Ok _kpjoejc 6 E 9 C Ok _kpjoejc 6 RGSGT 8j` lmanao SW7 7no lmanao ; < = 6 PO 7no kpolpo PHH 8j` kpolpo SW7 8 7 C J _l8 M J M Ekpjoejc q]hpa 7 8 9 DDD D J _l8 M Ekpjoejc q]hpa 6 Ekpjoejc q]hpa 8 7 7 O PO PHH _l7 J M J _l8 M C j38 J M C 9 8 7 _l7 J M C C C J _l7 M C Ok _kpjoejc 6 9 8 7 C Ul5 8 9 : J Fkrj3F PO _l8 M .Ekii]j` j Ekpjoejc j37 j38 PHH ejlpo/ _l7 8 DDD D J _l8 M Ekpjoejc q]hpa 9 J _l7 M J _l8 M _l7 J _l7 M PHH 7 9 8 7 8 J _l8 M 8 9 : C 9 J _l7 M Ul .Ul ejlpo/ Ok3qkho]ca ejlpo otla Fkrj2 Ul5Fkrj3F2 G2 H ik`a RGSGT 8j` lmanao 7no lmanao 6 7no kpolpo 8j` kpolpo SW7 Ekpjoejc _d]mo PO PHH SW7 {Tda kpolpo kb nejcha lmanao Jkh` kpolpo otla en klam]oa` ]o oda no]opn kb oda na_kj` kpolpo ik`a Kjlpo ik`a H Kjlpo ik`a Qpnd ] hk_g l]mo ok bmkjo `ema_oekj ]j` re`aj eo neipho]jakpnht4 {Da _]mabph ej km`am jko ok ^a rkpj`a`4 2HYM T^jb^k Nej4 ;6 Hpj_oekj PO PHH 2F^\beZd hgbfl k^llbf` 1<Feceo lmanao otla PUT8 7 7 8 9 : 7 8 9 : ; < = > PO GQI PO GQI 2HY T^jb^k < EQ72 EQ8 SW8 Fa_ei]h lkejo naooejc 2HY T^jb^k u QZf^d \ml5gml 2Ul5Fkrj ik`a naha_oekj SGTGU RGSGT : 9 8 7 0Kj`e_]oekj otla `kan jko d]qa `el nreo_dan.Ok4 ;2 <2 =2 > kb SW7/ mah]oa` ok kpolpo4 SW8 SW7 EPVOUGS7UKNGS {Sal]m]oa oda _]na ^t d]j`n4 SPUREG Ekpjoam5Teiam otla N]s4 _kpjoejc nlaa` .Ekpjoam/ > = < ; : 9 8 7 Fa_ei]h lkejo naooejc `enlh]t .+`l+ Hhe_gamejc/ v ? 7no kpolpo kja3ndko naha_oekj 0 Ppolpo ik`a naha_oekj Ul5Fkrj ik`a naha_oekj Ekpjo ejlpo ik`a.Ekpjoam/ Teia naooejc ik`a.Teiam/ Naikmt maoajoekj naha_oekj Ekpjoam 5Teiam otla 2N]s4 _kpjoejc nlaa` u EZk^ 1 FKQ kobl\a ]^lZ\ae^fl Qha]na opmj kbb oda lkram ^abkma `ao]_dejc oda _]na4 2HYJ k^jb^k 2HYM k^jb^k > v 3 1 SW7 2Vh7Fgof5F4 G4 H bfhml eg]^ 1N]s `enlh]t q]hpa 6 3N]s `enlh]t q]hpa = 0 2X9<<rJ?: FKQ kobl\a hgkblbgf RGSGT RGSGT 1N]s `enlh]t q]hpa 6 3N]s `enlh]t q]hpa < 1Tda _]l]_eot kb Mk]` 7 ipno jko ^a as_aa` i]s4 96VFE2 i]s4 766iC kb oda nreo_dejc _]l]_eot kb oda om]jnenokm4 1Qha]na `k jko npllht oda maqamna lkh]meot qkho]ca4 1Qha]na _kjja_o oda npmca ]^nkm^am.Fek`a2 V]menokm2 ao_4/ ]o ^kod oamiej]hn kb Mk]`72 ej _]na kb pnejc oda ej`p_oeqa hk]`4 PHH Ekpjoejc nlaa` @ 7 km 96_ln naooejc 2Vh7Fgof5C4 D4 E bfhml eg]^ ; Mk]`8 .Qkram npllht bkm oda hk]`/ SPUREG Fkp^ha lmanao u Egmflbf` gh^jZlbgf g_ bf]b\Zlbgf eg]^d 2Vh bfhml eg]^ 3 1 2X?:rJ?: FKQ kobl\a hgkblbgf 178V ;4:g~ Kjjam _em_peo 6V { OE u T^d^\lbgf [q FKQ kobl\a^k Ekpjoam5Teiam 178V ;4:g~ Kjjam _em_peo 6V : 9 v {Qha]na naha_o lmklam _]l]_eot kb Mk]` 72 ^a_]pna oko]h _pmmajo _kjnpiloekj ndkph` jko as_aa` _pmmajo _]l]_eot.;6iC i]s4/4 |Ekjo]_o _]l]_eot @ 8;6VCE 9C N]s4 RGSKSTKVG MPCF 2Ekjo]_o ejlpo Ekpjoam5Teiam Sajnkm 178V ;4:g~ Kjjam _em_peo 6V { ? > Mk]`8 .Qkram npllht bkm oda hk]`/ 178V Kjjam _em_peo ;4:g~ 6V { Kjjam _em_peo ;4:g~ 6V 2Ok3qkho]ca ejlpo.So]j`]m` ejlpo najnkm@OQO kpolpo otla najnkm/ PUT7 S H Ekpjoam5Teiam .QOQ klaj _khha_okm kpolpo/ u Kfhml dg`b\ k^d^\lbgf sQd^Zk^ [^ kmj^ lg lmjf hgo^j PHH [^_gj^ \aZf`bf` bfhml dg`b\6 { Ekpjoam5Teiam = 2Ekjo]_o ejlpo 178V tKfhml dg`b\ B Og5ngdlZ`^ bfhml2OQO3 Sajnkm 96 Uabk mfbl kaZdd fgl [^ mk^] gml]ggjk6 Ko iecdo ndkmoaj oda heba _t_ha kb oda lmk`p_o km ceqa ]j aha_ome_ ndk_g4 :6 Xa^f obj^ \gff^\lbgf4 Og6:8CXI286=8ee.3 kagmd] [^ mk^] Zf] k\j^o [gdl gf l^jebfZd [dg\c obla 86?<O1e lg 86A8O1e klj^f`la6 Ko i]t manpho ej i]hbpj_oekj km bema `pa ok _kjo]_o b]ehpma4 ;6 Qd^Zk^ g[k^jn^ kh^\b_b\Zlbgf jZlbf`6 Ko iecdo ndkmoaj oda heba _t_ha kb oda lmk`p_o ]j` _]pna ] bema4 <6 Fg fgl mk^ la^ dgZ] [^qgf] jZl^] kobl\abf` \ZhZ\blq g_ S^dZq \gflZ\l6 Ko i]t _]pna ejnph]oekj b]ehpma2 _kjo]_o iaho2 _kjo]_o b]ehpma2 mah]t ^mkgaj2 bema ao_4 =6 Kf \d^Zfbf` la^ mfbl4 ]g fgl mk^ oZl^j gj Zf gj`Zfb\ kgdn^flk6 Ko iecdo _]pna ]j aha_ome_ ndk_g km bema od]o rehh manpho ej `]i]ca ok oda lmk`p_o4 >6 Fg fgl mk^ labk mfbl Zl hdZ\^ oa^j^ la^j^ Zj^ _dZeeZ[d^ gj ^phdgkbn^ `Zk4 ameb]blq4 ]bj^\l jZq g_ la^ kmf4 jZ]bZfl a^Zl4 nb[jZlbgf4 behZ\l ^l\6 Ko i]t _]pna aslhknekj4 ?6 Fg fgl bf_dgo ]mkl gj obj^ ]j^`k bflg bfkb]^ g_ labk mfbl6 Ko i]t _]pna ] bema km ia_d]je_]h omkp^ha4 < 2X<@rJA> FKQ kobl\a hgkblbgf Ekpjoam5Teiam Sajnkm 178V .QOQ qkho]ca kpolpo/ ; PUT EPN PO tKfhml dg`b\ B WgdlZ`^ bfhml2QOQ3 { : 9 u Kfhml \gff^\lbgf Sajnkm OP EPN Saha_o]^ha 7_ln596_ln58g_ln5;g_ln ^t ejjam FKQ nreo_d Nej4 ejlpo necj]h re`od EQ7 EQ8 178V 6V |PUT OP OE Kj`e_oekj@Cllmks4 ;4>VC2 Sejcha lmanao@Cllmks4 <4>VC2 Fkp^ha lmanao@Cllmks4 =4<VC.8:VCE ;65<6Ju/ Kj`e_oekj@Cllmks4 84=W2 Sejcha lmanao@Cllmks4 949W2 Fkp^ha lmanao@Cllmks4 94>W.8:VFE/ Mk]`7 A 98 99 9: 9; 9< @ EQ7 EQ8 178V 6V Kj`e_oekj@Cllmks4 <VC2 Sejcha lmanao@Cllmks4 =VC2 Fkp^ha lmanao@Cllmks4 >VC.8:6VCE ;65<6Ju/ N]s4 _kpjoejc nlaa` bkm EQ72 EQ8 A 98 99 9: 9; 9< @ 7 8 9 : ; < = > GQI PO V .1/ R]oa` qkho]ca _em_peo .3/ Mk]`7 QR7>3;FQ GQI O tKf \Zk^ g_ gh^jZlbf` la^ dgZ] [q ^pl^jfZd hgo^j kmhhdq { PO C HX:38Q HX:3y tKf \Zk^ g_ gh^jZlbf` la^ dgZ] [q hgo^j kmhhdq g_ la^ k^fkgj 7 8 9 : ; < = > PO GQI N : HX: Sejcha lmanao Nk`ah Fkp^ha lmanao Kj`e_]oekj Qkram CE lkram npllht CE5FE lkram Chhkr]^ha qkho]ca m]jca u Kfhml1gmlhml \gff^\lbgf 7 8 9 : PO GQI ~/|~/*|~/, .}-+}. HXM HXJ < : < : HX:J HX< HX:M38Q HX:J38Q HX<M38Q HX<38Q HX:J3y HX:M3y HX<3y HX<M3y 76638:6VCE ;65<6Ju 7838:VCE ;65<6Ju2 7838:VFE ?6 ok 776, kb m]oa` qkho]ca HX Samean Feceo 7 8 9 : 7 8 9 : ; < = > PO GQI PO GQI EPVOUGS7UKNGS J PHH 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 :Feceo <Feceo ??4??na_ ?????4?na_ ???4?na_ ??????na_ ????na_ ??iej ;?4??na_ ??iej ;?na_ ???iej ;?4?na_ ???4?iej ?????4?iej ??dkpm ;?iej ??dkpm ;?iej ;?na_ ???4?dkpm ????dkpm ;?iej ????dkpm ?????4?dkpm 2Saha_oekj kb kja3ndko kpolpo km dkh` kpolpo bkm 7no kpolpo4 @ SW7 Hpj_oekj PO PHH 7no kpolpo@Pja3ndko kpolpo PO PHH 7no kpolpo@Jkh` kpolpo 0Tden ik`a naha_on ] kja3ndko kpolpo.64;na_4 besa`/ km Jkh` kpolpo.Ujoeh 8j` kpolpo opmj PHH/ bkm 7no kpolpo ]o oda `kp^ha lmanao _kpjoam4 Ranao Fkp^ha lmanao Sejcha lmanao 6 0 7no kpolpo.PUT7/ 8j` kpolpo.PUT8/ 0Pja3ndko kpolpo.64;na_/ kb 7no kpolpo Jkh` kpolpo u EZmlbgf _gj mkbf` 74 FKQ nreo_d naooejc Qha]na ^a npma ok opmj lkram PHH ^abkma _d]jcejc Ekpjoam5Teiam FKQ nreo_dan naooejc4 Kb FKQ nreo_dan naooejc en _d]jca` ej lkram PHH2 Ekpjoam5Teiam ipno ^a manao ^t i]jp]h manao km asoamj]h manao ]boam lkram PO4 94 Ujeo noe_gam 84 Gmmkm Tda pjeo noe_gam en bkpj` ]o oda ejjam ^ks kb Raopmj iaodk` Gmmkm `enlh]t Gmmkm _kjoajon HX5HXM namean4 C__km`ejc ok oda pn]ca2 oda Zamk naooejc Ed]jca naooejc q]hpa pjeo noe_gam _]j ^a pna`4 rde_d en jko uamk q]hpa no]opn {Ppolpo en PHH rdaj ammkm en `enlh]ta`4 {Kb 7no lmanao q]hpa en _d]ca` ok uamk.+6+/2 7no kpolpo gaaln PHH no]opn4 {Ok Gmmkm `enlh]t en ]lla]ma` ej ej`e_]oekj otla4 EPVOUGS UKNGS EPVOUGS UKNGS ee e k^\ ebf bf\a agmj \e q] ee e k^\ ebf bf\a agmj \e q] :4 Qkram *Tda ejjam _em_peo qkho]ca no]mon ok mena pl bkm oda bemno 766in ]boam lkram kj2 oda ejlpo i]t jko rkmg ]o oden oeia4 Cj` ]hnk oda ejjam _em_peo PO qkho]ca `mkln `krj bkm oda h]no ;66in ]boam Qkram PHH ;66in 766in Tda pjno]^ha oeia lkram kbb2 oda ejlpo i]t jko rkmg ]o oden oeia4 ]c]ejno oda ejlpo necj]h +Qha]na pna oda lkram reodej m]oejc lkram ]j` ]llht km _po oda lkram ]o kj_a ok lmaqajo PO PO bmki _d]ooamejc4 Qkram Qkram PHH PHH ;4 Kjlpo necj]h heja *Sdkmoaj oda _]^ha `eno]j_a ^aoraaj oda najnkm ]j` oden lmk`p_o4 +Qha]na ndeah`a` rema bkm ejlpo necj]h jaa`a` ok ^a hkjc4 ,Qha]na rema ejlpo necj]h heja nal]m]oa` bmki lkram heja4 <4 Wdaj oano `eaha_ome_ qkho]ca ]j` ejnph]oekj maneno]j_a kb oda _kjomkh l]jah reod oden pjeo ejno]hha`4 *Qha]na enkh]oa oden pjeo bmki oda _em_peo kb _kjomkh l]jah4 +Qha]na i]ga ]hh oamiej]hn kb oden pjeo ndkmo3_em_peoa`4 =4 Fk jko pna oden pjeo ]o ^ahkr lh]_an4 *Qh]_a rdama odama ]ma naqama qe^m]oekj km eil]_o4 +Qh]_a rdama nomkjc ]hg]hen km ]_e`n ]ma pna`4 ,Qh]_a rdama odama ]ma `ema_o m]t kb oda npj4 -Qh]_a rdama nomkjc i]cjaoe_ beah` km aha_ome_ jkena ]ma cajam]oa`4 >4 Kjno]hh]oekj ajqemkjiajo *Ko nd]hh ^a pna` ej`kkm +Choeop`a N]s4 8666i ,Qkhhpoekj Facmaa 8 -Kjno]hh]oekj E]oackmtz4 sKl eZq \Zmk^ eZd_mf\lbgf b_ Z[gn^ bfkljm\lbgfk Zj^ fgl _gddgo^]6 u NZbf hjg]m\lk } } } } } } } } } } } } } } EPUOTGR TKNGR TGNQGRCTURG EPOTRPMMGR :>@?>@;A<>= QCOGM NGTGR allhB77ooo6Zmlgfb\k6\ge TCEJP5MKOG SQGGF5QUMSG NGTGR FKSQMCY UOKT TZlbk_bZ[d^ QZjlf^j Hgj HZ\lgjq CmlgeZlbgf QRPXKNKTY SGOSPR }JGCFRVCSUGST @ QJPTPGMGETRKE SGOSPR :73;2 Ykjc`]jc3me2 Ujcn]jc3apl2 Y]jcn]j3ne2 Itakjcj]i2 HKDGR PQTKE SGOSPR <8<3>:=2 Lkma] QRGSSURG SGOSPR }KOUGSOCUKPOCM TCMGT @ RPTCRY GOEPFGR Dh`c4 :68 9m` Hh42 Dp_dakj Ta_djk Q]mg2 7?92 Y]g`]a3`kjc2 SGOSPR EPOTRPMMGR Wkjie3cp2 Dp_dakj3ne2 Itakjcce3`k2 :863=9:2 Lkma] QPWGR EPOTRPMMGR TGM@>83983<7638=96 5 HCX@>8398398?36=8> STGQQKOI NPTPR - FRKVGR }G5eZbd @ n]hanB]pokje_n4jao EPOTRPMMGR GQ3LG367366>L } MCSGR NCRLKOI SYSTGN.EP82 O`@YCI/ PDF
Документация на FX4-2P 

FX-H-L영(KE-01-008K).FH10

Дата модификации: 22.07.2005

Размер: 246.1 Кб

1 стр.

    Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.